2016 rokiem dynamicznego rozwoju polskiej gastronomii

W porównaniu do roku ubiegłego rynek gastronomiczny w Polsce wzrósł o ponad 9 pp. i był wart niemal 32,7 mld zł.

Liczba aktywnych placówek całorocznych wzrosła o 4 pp. Z wyjątkiem lokali zaliczanych do kategorii klubów nocnych, w każdym z segmentów rynku gastronomicznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się liczba punktów.

Wzrosła także liczba punktów gastronomicznych uruchamianych sezonowo, w porównaniu do 2015 roku, o ponad 9 pp.

Odsetek Polaków w wieku 15+, którzy deklarują, iż odwiedzili punkt gastronomiczny w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł aż o 8 pp. w porównaniu do roku 2015. Ten wzrostowy trend obserwowany jest w ramach większości grup społeczno-demograficznych konsumentów.

Cena nadal pozostaje głównym czynnikiem determinującym i barierą, która nie pozwala części konsumentów korzystać z oferty gastronomicznej, jednak jej znaczenie istotnie spadło w porównaniu do lat ubiegłych. Jednocześnie wzrasta świadomość zagadnień związanych ze zdrowym żywieniem, przez co stają się one coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem tejże oferty.

Konsumenci, którzy odwiedzali punkty gastronomiczne, robili to średnio 3,2 razy w miesiącu (wskaźnik bez zmian w porównaniu do 2015) i wydali średnio 94 zł miesięcznie na posiłki (niewielki spadek w porównaniu do roku 2015). Warty podkreślenia jest fakt ciągłego wzrostu średniej liczby odwiedzanych punktów obserwowany rokrocznie od 2014 roku.

Restauracje, pizzerie i fastfoody to najbardziej popularne rodzaje placówek odwiedzanych przez konsumentów. Popularność restauracji i fastfoodów (jak również kawiarni) wzrosła od ubiegłego roku. Z kolei pizzerie były odwiedzane przez mniejszy odsetek konsumentów niż w 2015 roku.

Jeśli chodzi o sieci gastronomiczne, na czele pozostaje McDonald’s. Prawie połowa Polaków w wieku 15+ deklaruje, iż odwiedziła punkt tej sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sieci KFC, Pizza Hut i Burger King także zanotowały znaczny wzrost popularności w porównaniu z 2015 rokiem.

Z deklaracji respondentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stały się o wiele bardziej popularne niż rok temu.

Jakość, ceny posiłków, a także przyzwyczajenie, pozostają głównymi kryteriami decydującymi o wyborze konkretnego punktu gastronomicznego. Ogólnie rzecz biorąc, ciepłe przekąski, kanapki, zestawy posiłków oraz pizza to najbardziej popularne produkty zamawiane w placówkach gastronomicznych.

Ponad jedna czwarta konsumentów odwiedzających punkty gastronomiczne skorzystała z możliwości zamawiania potraw za pośrednictwem telefonu i/lub internetu. Stanowi to wzrost o 6 pp. w porównaniu do 2015 roku. W przypadku pizzerii ten sposób składania zamówienia cieszył się największą popularnością. Warto jednak zwrócić uwagę na istotny wzrost odsetka klientów restauracji korzystających z tego sposobu zamawiania.

Lidia Kucharska, Senior Researcher w dziale Consumer Goods & Retail w GfK komentuje: ”W kontekście głównych wniosków płynących z „Raportu gastronomicznego 2016” warto podkreślić fakt wzrostu znaczenia wybranych wymiarów sukcesu biznesowego przedsięwzięć gastronomicznych – jakości posiłków i produktów, jakości doświadczenia gastronomicznego, zarówno po stronie konsumenta, jak i gastronoma, zwłaszcza tych związanych z konkretnymi decyzjami biznesowymi dotyczącymi wyboru lokalu, produktu czy dostawcy. Poza tym warto wskazać także na wyraźniej rysującą się tendencję konsumentów do odwiedzania lokali gastronomicznych w celu zjedzenia posiłku, a nie tylko np. napicia się piwa czy zjedzenia przekąski, co jest symptomem generalnego stopniowego dojrzewania rynku gastronomicznego w Polsce, czyli ewolucji od prostszych do bardziej zaawansowanych form korzystania z jego oferty. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż polski rynek usług gastronomicznych nadal jeszcze jest w przysłowiowych powijakach, patrząc w perspektywie wydatków gospodarstw domowych w Polsce na tego typu usługi w porównaniu z innymi krajami.”

O badaniu
Powyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z „Raportu gastronomicznego 2016”, który opisuje rynek z trzech perspektyw – właścicieli, konsumentów i otoczenia rynkowego. Prezentowana jest między innymi wartość rynku, obroty punktów gastronomicznych oraz udział kategorii produktowych w obrotach, liczba punktów gastronomicznych. Szczegółowo zostały również przeanalizowane kwestie współpracy punktów z dostawcami/ producentami i przedstawicielami handlowymi.

Rynek Gastronomiczny w Polsce