Biuro Europejskiej Akademii Gastronomicznej w Warszawie

Europejska Akademia Gastronomiczna (EAG) ufundowana została pod koniec roku 2015 w Paryżu podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej. Prezydentem organizacji został Rafael Ansón – Prezydent Królewskiej Hiszpańskiej Akademii Gastronomicznej, zaś Sekretarzem Generalnym Maciej Dobrzyniecki – prezydent i założyciel Polskiej Akademii Gastronomicznej oraz członek zarządu Akademii Międzynarodowej.

Niedawno w Madrycie odbyła się prezentacja Akademii, która postawiła sobie za cel promocję gastronomii w krajach Unii Europejskiej, walkę z nadwagą wśród dzieci oraz wsparcie lokalnych kultur i tradycji gastronomicznych krajów członkowskich. EAG będzie także popularyzowała lokalne produkty żywnościowe, znanych wytwórców oraz tradycyjne smaki regionalne.

Także studenci oraz szefowie kuchni krajów Wspólnoty skorzystają na inicjatywach nowopowstałej organizacji. Europejska Akademia Gastronomiczna planuje promocję oraz wdrożenie oryginalnych studiów podyplomowych (Master) z Gastronomii i Kultury Gastronomicznej oraz specjalnych kursów, dotyczących lokalnych produktów oraz zdrowego żywienia dla szefów kuchni.

Co więcej, w związku z przyjętą w marcu 2014 roku przez Parlament Europejski rezolucją w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwaga i otyłością, Europejska Akademia Gastronomiczna zamierza wspomóc realizację założeń tego dokumentu, za pomocą wprowadzenia do szkół programu edukacji kulinarnej i zdrowych nawyków żywieniowych.

Europejska Akademia Gastronomiczna we współpracy ze Światową Organizacją Turystyki będzie także promowała turystykę gastronomiczną – dyscyplinę, która staje się coraz popularniejsza na terenie UE. Turyści wybierający się na wyjazd do krajów Unii będą mogli posiłkować się przy planowaniu podróży informacjami dotyczącymi lokalnej gastronomii danego kraju oraz jego tradycji kulinarnych. Przyjęte cele akademii zostaną wkrótce zaprezentowane w Brukseli.

W warszawie odbyło się spotkanie władz Europejskiej Akademii Gastronomicznej z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Siedzibą Prezydenta Europejskiej Akademii Gastronomicznej ustanowiono pałac Santonia w Madrycie, natomiast Sekretariat Generalny Akademii zlokalizowany został w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To właśnie w polskiej Stolicy, odbyło się spotkanie Europejskiej Akademii Gastronomicznej z Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.
Z ramienia EAG w spotkaniu udział wzięli: Prezydent Akademii Rafael Ansón, Sekretarz Generalny Maciej Dobrzyniecki, Przedstawiciel EAG przy Instytucjach Europejskich w Brukseli Gérald Heim de Balsac, a także członkowie Europejskiej Akademii Gastronomicznej: Jan Annerstedt i Gunnar Forssell ze Szwedzkiej Akademii Gastronomicznej.

Umiejscowienie sekretariatu generalnego EAG w Polsce jest niezwykłą szansą dla samego miasta, jak i przede wszystkim dla polskiej sztuki kulinarnej oraz rodzimych szefów kuchni. Ulokowanie władz tak prestiżowej i wpływowej organizacji gastronomicznej na terenie Polski niewątpliwie przyczyni się do podniesienia rangi polskiej gastronomii na arenie Wspólnoty Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż kolejne spotkania członków Akademii, jak i wszelkie jej kursy, szkolenia, konkursy oraz wydarzenia będą organizowane przez polskie biuro sekretarza generalnego, jest to niezaprzeczalnie pierwsza tak znacząca okazja dla Warszawy oraz całego kraju do zaistnienia w świadomości wpływowych instytucji gastronomicznych świata oraz na łamach najbardziej rozpoznawalnych rankingów gastronomicznych: Michelin czy World’s 50 Best Restaurants.