PETYCJA SZTABU KRYZYSOWEGO GASTRONOMII POLSKIEJ

Petycja Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej trafiła do kancelarii Rządu Polskiego !

Petycje otrzymali:

1. Sz. P. Andrzej Duda - Prezydent RP

2. Sz. P. Mateusz Morawiecki - Premier RP

3. Sz. P. Jarosław Gowin - Wicepremier RP

4. Sz. P. Tadeusz Kościński - Minister Finansów

5. Sz. P. Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Sz. P. Adam Niedzielski - Minister Zdrowia

7. Sz. P. Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny

 Przedmiotem niniejszej petycji jest żądanie zmiany przepisów prawa dotyczących usług gastronomicznych i cateringowych.

Dokładne postulaty umieszczone są w poniższym załączniku.

Pod petycją podpisali się założyciele Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej oraz Prezesi stowarzyszeń kulinarnych w Polsce.

Jaka będzie reakcja rządu? Czekamy na natychmiastowe działania!

1 3 4 5 6a 7