Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej złożony w sądzie.

W poniedziałek 8 listopada o godz. 10:30 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, złożony został Pozew zbiorowy dotyczący ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w latach 2020 / 2021, w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. oraz w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 27 maja 2021 r.

Przygotowujemy kilka pozwów zbiorowych. Ten, który złożyliśmy w sądzie w poniedziałek, 8 listopada, dotyczy tylko tych lokali, które ucierpiały w czasie dwóch pierwszych lockdownów. Do pozwu przystąpiło 279 podmiotów gospodarczych, które w sumie prowadzą 385 lokali gastronomicznych. A łączne szkody tych przedsiębiorców szacuje się na kwotę przekraczającą 211 mln zł - powiedział Sławomir Grzyb, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Bezpośrednio po złożeniu pozwu zbiorowego o godz. 11:00 w kancelarii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia przy ulicy Filtrowej 75 w Warszawie zostały złożone dokumenty potwierdzające nieprawidłowości działań PFR-u przy udzielaniu subwencji pomocowych dla branży gastronomicznej w 2021 r. Dokumenty te zostały złożone przez Zarząd IGGP w obecności adwokata Jacka Dubois z Kancelarii Dubois i Wspólnicy, która to kancelaria reprezentuje przedsiębiorców.

Przekazane dokumentacje działań IGGP i jej członków mają pomóc w kontroli PFR-u oraz innych instytucji państwowych. "IGGP od samego początku publikowała w swoich kanałach społecznościowych komunikaty nawołujące przedsiębiorców pokrzywdzonych przez PFR do zgłaszania się w celu sprawdzenia prawidłowości odrzucenia ich wniosków. Pomoc z Subwencji PFR 2.0 otrzymało jedynie 15,5 tysiąca firm z 76 tysięcy punktów gastronomicznych, które były zarejestrowane jeszcze do marca 2021 r." - wskazała Izba.