Smart Cuisine - dania dietetyczne

Fundacja Klubu Szefów Kuchni organizuje 1. edycję konkursu Smart Cuisine - dania dietetyczne. Zadaniem będzie stworzenie dania konkursowego pod hasłem: Karotenoidy - naturalne barwniki w warzywach i owocach strażnikami parametrów zdrowia.

Konkurs odbędzie się 27 marca podczas Targów EuroGastro. Zgłoszenia do konkursu prosimy przesłać w formie pdf na adres ksk@fundacja-ksk.pl do 25 lutego. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.

W sprawach merytorycznych oraz organizacyjnych – Iwona Niemczewska niemczewska@onet.pl. W tytule maila należy wpisać: konkurs Smart Cuisine 2019.

REGULAMIN (244,19kb)