WACS Global Competitions – narodowe eliminacje

13 kwietnia w hali Makro Horeca w Warszawie odbędą się eliminacje narodowe do półfinału WACS Global Competitions w Budapeszcie. 

Zwycięzca wraz z pomocnikiem otrzymają miano reprezentanta polski w konkursie kontynentalnym wraz z przysługującym mu pakietem pomocowym zapewnionym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. 

Ekipa, która zajmie 2 miejsce w narodowych eliminacjach otrzyma tytuł „ekipy rezerwowej”
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po zakończeniu startu wszystkich uczestników.

Do eliminacji narodowych zakwalifikowali się:

1)    Ewa Olejniczak z asystentką Emilią Zgutka

2)    Liliana Filipiak z asystentem  Damianem Kolasa

3)    Rafał Godziemski z asystentem Przemysławem Putynkowskim

4)    Ernest Jagodziński z asystentem Wojciechem Bartczak

5)    Przemysław Czekała z asystentem Michałem Krzysiak

6)    Patryk Dziamski z asystentem Piotrem Zasadą

7)    Mateusz Wichrowski z asystentem Bartłomiejem Pawlikowskim

8)    Sylwester Lis z asystentem Norbertem Dziadkowiec

Szczegóły dotyczące konkursu:

1. Regulamin konkursu jest tożsamy z regulaminem  WACS GLOBAL COMPETITIONS  przedstawiony poniżej.
2. Uczestnik konkursu = szef kuchni - oceniany jest za organizację pracy zespołu, przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie składników i ich prezentację. Oceniany jest także za jakość pracy, walory smakowe i estetyczne potraw oraz sposób podania prac konkursowych.
3. Kucharz pomocnik – pomaga w czasie całego procesu produkcji oraz w aranżacji dań.
4. Dania zostaną ocenione przez jury z uprawnieniami WACS wg. kryteriów oraz reprezentantów stowarzyszenia osskIc 
5. Decyzje jury są  ostateczne i nie podlegają odwołaniu
6. Uczestnicy wchodzący w skład drużyny gwarantują, że przesłane dokumenty tj.  cv są zgodne  prawdą i są ich własnością. 
7. Uczestnicy wchodzący w skład drużyny udzielają organizatorowi praw do wykorzystania wizerunku w materiałach konkursowych i po konkursowych oraz zapisania ich w bazie danych stowarzyszenia OSSKiC.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Lista partnerów i sponsorów zostanie umieszczona na materiałach reklamowych i prasowych konkursu
2. Wszystkie koszty związane z eliminacjami i uczestnictwem w  eliminacjach narodowych ponoszone są przez uczestników. Organizator zapewni miejsce hotelowe w specjalnych cenach, stanowiska pracy wg. wykazu, produkty spożywcze wg. wykazu oraz nagrody i poczęstunek po konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad regulaminu.
4. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
5. Wszelki pytania i wątpliwości prosimy kierować do 
Joanna Ochniak tel.: 697 076 562 e-mail.: joannaochniak@wp.pl 
Jarosław Uściński  tel.: 510126484 e-mail.: cookpro@gmail.com

WARUNKI OGÓLNE – REGULAMIN ELIMINACJI narodowych do półfinału WACS GLOBAL COMPETITIONS
 13 KWIETNIA 2013 W MAKRO HORECA WARSZAWA
SELEKCJA KRAJOWA
 
Zasięg: Konkurs krajowy
Organizator: Narodowa federacja lub stowarzyszenie musi być członkiem WACS, spełniającym warunki regulaminowe. W przypadku Polski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.
Uczestnik:  członek narodowego stowarzyszenia.
Kwestie warunków finansowych i administracyjnych leżą w gestii danego państwa.
Całkowite koszty związane z uczestnikami i jurorami pokrywają uczestnicy lub narodowe stowarzyszenia biorące udział w konkursie.
SELEKCJA KONTYNENTALNA
Zasięg: Konkurs Kontynentalny
Konkurs Kontynentalny wyłoni reprezentantów danych regionów i będzie się opierał na tych samych kulinarnych zasadach co WACS Global Competitions.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za straty lub szkody wyrządzone uczestnikom podczas lub bezpośrednio po konkursie. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego i podróżnego.
Koszty uczestnictwa i organizacji Konkursu Kontynentalnego są po stronie danego regionu i będą nadzorowane przez odpowiedniego dyrektora kontynentalnego i przedstawiciela Komitetu Konkursów Kulinarnych, jako obserwatora.
Każdy kraj może, wraz ze swoim uczestnikiem, przysłać jednego jurora należącego do WACS, na swój koszt.
Kraj uczestniczący zachowuje prawo do nieprzysłania członka jury, oszczędzając środki. Jednakże, każdy Kontynentalny Półfinał powinien mieć jurorów WACS w komisji. 
Uczestnik może, na swój koszt i zgodnie ze swoim pomysłem, przynieść dowolne składniki, jakich chciałby użyć w konkursie. Jednakże musi użyć głównego składnika dostarczonego przez gospodarzy lub sponsorów. Przywiezione składniki muszą być nieprzetworzone, w oryginalnych opakowaniach lub hermetycznie zamknięte.

Każdy uczestnik dostanie 3 godziny na przygotowanie 3-daniowego menu dla czterech osób. Półfinały są konkurencją indywidualną.

Pierwsze danie
Zimna lub ciepła przekąska z przybraniem, do wyboru halibut, łosoś i langustynka. 
Każda przekąska musi wyglądać tak samo, mogą być użyte inne źródła białka, ale halibut, łosoś czy langustynka muszą stanowić co najmniej 80% całkowitej wagi białka zawartego w potrawie.
W tym daniu należy użyć śmietany
W finale na Węgrzech będą to produkty sponsora wydarzenia. W finale polskim dopuszcza się użycia produktów wg. uznania Kucharzy.

Drugie danie
Z wykorzystaniem wołowiny AACo. To danie musi zawierać skrobię oraz odpowiednie warzywa lub sałatę oraz ma być nowocześnie zaprezentowane.
W tym daniu należy użyć sera parmezan  i niesolonego masła.

Trzecie danie
Deser powinien mieć dodatek czekolady, mango i smak herbaty Dilmah.
Zastawa – dostarczona przez organizatora – jednolite talerze -  okrągłe

PATRON MEDIALNY:

2013